यस्तो देखियो खण्डग्रास सूर्यग्रहण, हेर्नुहोस् तस्विरमा

सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्दा यसको छाँया पृथ्वीमा पर्नुलाई सूर्यग्रहण भनिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *